Spaní v chatkách…

Ve stejné chatce můžou být pouze kluci nebo pouze holky (tak zní zákonná vyhláška!). Dáváme možnost dětem si vybrat svého spolunocležníka a každopádně, pokud je to jen trochu možné, budeme se snažit vyhovět i přání rodičů, kdo s kým má spát (zejména se jedná o sourozence či děti, které jsou na táboře poprvé).

Jakým způsobem udržujeme disciplínu?

Dítě, které si hraje – nezlobí. Tak by se stručně dal vyjádřit známý přístup k dětem. Děti mají jen tolik volnosti, že nemají čas na vymýšlení různých alotrií, k tomu jsou vedoucí vybavení množstvím her do každého počasí a napomáhá k tomu i celotáborová hra s náročnějšími etapami. I v době svého osobního volna jsou děti povzbuzovány ke sportování nebo jiným aktivním činnostem.
V každém dětském kolektivu se objevují pokusy zkoušet na mladšího nebo slabšího jedince svoji mentální sílu. Naší prioritou je, aby zůstalo pouze u jednotlivých pokusů. Dáváme dětem jasně najevo, že tyto jevy nestrpíme – viník si to podruhé rozmyslí. Naše řešení je obsaženo i v předchozí odpovědi – když je program zajímavý a v táboře zavládne duch spolupráce a kamarádství, zkoušet něco na mladší či slabší prostě není IN.

Jaké je věkové složení dětí v oddíle…

Oddíly jsou tvořeny tak, aby byly co nejvíce vyrovnány –  věkově i pokud jde o počet chlapců a děvčat. To umožní sehrát náročnější etapy celotáborové hry a především postaví děti před nutnost spolupráce a plně využije vyspělost a schopnost každého dítěte. Jednak se tak děti lépe poznají, jednak mohou starší pomoci mladším při disciplínách, které nezvládnou nebo jsou pro ně nové, páni kluci se učí být gentlemany před slečnami a zároveň tak mají i možnost si všichni najít nového kamaráda či kamarádku. Snažíme se tak vytvořit optimální podmínky  pro všestranný rozvoj schopností a dovedností dětí.

Hry po oddílech nebo zvlášť?

Celotáborové hry se děti účastní v rámci svých oddílů a při samostatných hrách, které nespadají do
„celotáborovky“, mají děti možnost si podle své volby zvolit partnera do hry. Celotáborovou hru hrají všechny oddíly, menší mají některé etapy svoje vlastní. Soutěže, hry a občas i bojovky – denní i noční. Každý rok je jiná, ale napínavá až do konce – k vítězství se jednotlivé skupiny (expedice, týmy, klany, …) probojují až v samém závěru a odměnu získal vždycky každý, protože si ji taky každý zasloužil.

Věkové složení dětí letošního tábora:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *