Přihláška do spolku

Pokud jste si přečetli naše stanovy a (i přesto nebo právě proto) se chcete zapojit do činnosti Spolku ProAktivity, nebo chcete-li být jako účastník akcí alespoň „tichým členem“,  jednoduše podejte přihlášku.

 

Členství ve spolku je podle stanov otevřeno každé fyzické osobě bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost nebo náboženské vyznání (za nezletilé členy vykonávají členská práva a povinnosti zákonní zástupci, kteří podepisují i přihlášku do spolku).

 

Přihlášky schvaluje členská schůze.

Stáhnout přihlášku:  přihláška zde

 

Přihlášku doručte na adresu: Mgr. Markéta Hajduková, kpt. Jaroše 599, 751 01 Tovačov
nebo oskenujte a zašlete na e-mail: spolekproaktivity@seznam.cz.

 

Děkujeme.