fbpx
Každý rok se na táboře setkáváme s neznalostí základních táborových dovedností, jako je „jak tábořit“, „šifrování“, „první pomoc zraněnému v lese“, „co dělat při bouřce venku“ a nebo „uzlování“.
V této rubrice vás seznámíme se základními táborovými dovednostmi. Dnes začneme UZLOVÁNÍM.
Předkládáme vám ty nejzákladnější uzly, které můžete využít i při běžné činnosti např. na zahradě.

 

Dračí smyčka

Jeho výhodou je jednoduché vázání (i jednou rukou) a snadné rozvázání i po dotažení. Hlavní nevýhoda je nízká nosnost při obvodovém zatížení (roztahování oka smyčky), proto se v současné době jeho používání při navazování na lano nedoporučuje. Jisté řešení tohoto problému poskytuje dvojitá dračí smyčka, která dobře drží i při obvodovém zatížení, ale na druhou stranu se obtížněji váže a hůře opticky kontroluje. Z těchto důvodů je jako jediný uzel doporučený UIAA pro navazování horolezce na lano osmičkový uzel.

Zásadou pro dračí smyčku je vždy přidání pojistného uzlu, který by měl zabránit samovolnému rozvázání. Kladem dračí smyčky je snadné rozvázání i po silném zatížení.

Lodní smyčka

Smyčka, která se při zatížení stahuje. Používá se ke kotvení lana. Je možné ji vázat provazováním konce lana, ale také ji lze navázat uprostřed lana. Právě toto navázání uprostřed lana se provádí nejčastěji. Její předností je, že prameny lana jde posunovat v uzlu, aniž bychom museli uzel úplně rozvázat.

Lodní smyčka se používá k rychlému nastavitelnému zajištění do pevného bodu (štandu). Lze ji jednoduše uvázat a snadno upravit délku lana vedoucí k lezci jednoduchým protažením. Smyčka se utahuje a drží i při zatížení jen jednoho pramene lana vycházejícího z uzlu.

Osmičkový uzel

Osmičkový uzel je nejběžnějším uzlem v horolezectví. Je velice vhodný pro kotvení lan. Pro svojí konstrukci se dobře kontroluje. Je to doporučený uzel pro navazování lana k sedacímu úvazu. Lze jej rovněž vázat jako protisměrný uzel, to jest uzel, ve kterém jsou prameny vázány proti sobě.

  1. Při vázání osmičkového uzlu se vychází z jednoduché osmičky.
  2. Následuje provlečení volného konce lana sedacím úvazem.
  3. Volný konce dále kopíruje jednoduchou osmičku.

 

 

Ambulanční uzel

Nejjednodušší spojovací uzel vhodný zejména pro spojení dvou pevných smyček nebo například svázání šátku při vytváření závěsu pro poraněnou ruku.

 

V příštím díle se podíváme na to, co dělat zuří-li kolem Vás bouřka.