fbpx

Již od roku 1889 se věnují členové Klubu českých turistů (KČT) značení pěších tras a od roku 1997 také značení pro lyžaře a cyklisty. Vytvořená síť pěších značených tras je přitom svoji hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku celé území republiky, hodnocena jako nejlepší v Evropě.

obrazek: pesi_off.gifobrazek: lyze_off.gifobrazek: cyklo_off.gif

Pěší značení

Pěší trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10×10 cm.

V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci je pásová značka doplněna na šipku. Na společném úseku několika značených tras se používá vícebarevná značka, pro místní trasy je někdy použito místní značky. Na koncích značených tras najdete koncovou značku a různé krátké významové odbočky jsou značeny speciálními značkami odbočka k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se značí pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky.

Ve městech, vesnicích, na křižovatkách s jinou značenou trasou a na dalších turisticky významných místech je malované značení doplněno tabulkami a směrovkami. Z tabulky se dozvíte název místa, popř. jeho nadmořskou výšku, směrovky informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.

obrazek: 1a.gif

Pásová značka

obrazek: 4a.gif

Šipka

obrazek: 4b.gif

Vícebarevná značka

obrazek: 5a.gif

Místní značka

obrazek: 8.gif

Koncová značka

obrazek: 7a.gif

Odbočka k vrcholu
či vyhlídce

obrazek: 7b.gif

Odbočka ke zřícenině hradu
či jiného objektu

obrazek: 7c.gif

Odbočka ke studánce
nebo pramenu

obrazek: 7d.gif

Odbočka k jinému
zajímavému objektu

obrazek: 6.gif

Značení naučné stezky

obrazek: 8a.gif

Turistická tabulka

obrazek: 2a.gif

Turistická směrovka

Lyžařské značení

Značení lyžařských tras se v podstatě neliší od značení tras pěších, používá se stejných druhů značek, stejné tabulky i směrovky, zachovávají se i jejich rozměry. Odlišná je pouze barva krajních pásů značek, která je oranžová. Vnitřní pás pak může být červený, modrý, zelený nebo bílý. Lyžařské směrovky mají podkladovou barvu také oranžovou.

 

obrazek: 1b.gif

Lyžařská pásová značka

obrazek: 2b.gif

Lyžařská směrovka

Cykloznačení

Cyklistické trasy dělíme na cyklotrasy a cykloturistické trasy. Všechny prvky cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu.

Cyklotrasy

Cyklotrasy jsou ty, které vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Jejich značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři základní cykloznačky: Návěst před křižovatkou, Směrová tabule a Směrová tabulka. Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umisťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.

obrazek: 11c.gif

IS 20

Návěst před křižovatkou

obrazek: 11b.gif

IS 19d

Směrová tabule s dvěma cíli

obrazek: 10a.gif

IS 21a

Směrová tabulka přímo

obrazek: 10b.gif

IS 21b

Směrová tabulka vlevo

obrazek: 10c.gif

IS 21c

Směrová tabulka vpravo

 

Cykloturistické trasy

Cykloturistické trasy jsou ty, které vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14×14 cm, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny na šipku. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších nebo lyžařských, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti těm pěším mají opět žlutý podklad, jen dvě řádky textu a v záhlaví napsáno „Cyklotrasa KČT č. …“.

 

obrazek: 12a.gifobrazek: 1c.gif

Cykloturistická značka a šipka

obrazek: 2c.gif

Cykloturistická směrovka

Turistické značky

Turistické značky slouží k rychlé a snadné orientaci na mapě, pokud hledáme nějaké určité místo.  Jako ukázku zde uvádíme 74 vybraných značek.

  Dálnice a víceproudá silnice Násep
Výkop a zastávka autobus Ostatní silnice se stromořadím
Zákaz vjezdu Polní a lesní cesta
Transformátor Bloky budov
Samostatné budovy Kostel
Kaple Hrad, zámek a tvrz
Zřícenina hradu a jiné památky Pomník
Hřbitov Továrna s komínem
Elektrárna Povrchový důl
Lom Důl v provozu
Vysílač Věž
Větrný mlýn Meteorologická stanice
Čerpadlo pohonných hmot Hájovna a myslivna
Jeskyně Orientačně důležitý strom
Památný strom Přístupná rozhledna
Muzeum Hraniční přechod s omezením pro pěší
Chráněné území přírody – většího rázu Chráněné území přírody – menšího rázu
Dospělý les Mladý les
Zahrada Vinice
Hotel Ubytovna
Turistický přístřešek Restaurace, bufet
Autokempink Veřejné tábořiště
Stanice Horské služby Místo rozhledu
Lyžařská turistická trasa Sjezdová dráha
Cykloturistická trasa Veřejné koupaliště
Krytý bazén Pramen
Minerální pramen Ponor
Vodojem Studna
Močál, bažina Řeka s mostem a přívozem
Řeka s přehradou a jezem Vrstevnice
Propast Osamělá skála
Elektrické vedení Elektrifikovaná železniční trať
Kabinová lanovka Lyžařský vlek
Místní značení Naučná stezka
Okresní hranice Porosty křovin
Přírodní zajímavost Trasa vodní dopravy
Železniční zastávka Zpevněná cesta s mostem a lávkou

 

Další díl táborových dovedností zde!