Storno podmínky

  1. Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor dříve než 31. května 2021 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.
  2. Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor v období mezi 1.6. 2021 a 31.7.2021 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.
  3. V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
  4. V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
  5. Zrušení registrace na letní pobytový tábor lze provést pouze písemně a nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou adresu tábora (info@spolekproaktivity.cz). V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.
  6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. To platí i v případě, poruší-li dítě hrubě táborový řád. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.