Malá statistika tábora

Kolik dětí na tábor jede, všichni víme. Ale jak je to s množstvím chlapců a děvčat, věkovým složením, státní příslušností apod.?
Vše v tabulce níže 😉

chlapci dívky
19 17
A poslední veledůležitá informace:
Průměrný věk šesti tet je 37,33333 🙂
(z toho jsou čtyři ženy a dva muži)